Digitale læremidler 2022+

for folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Skoletube – https://skoletube.dk

Læse- skrivestøtte: AppWriter – https://aw.wizkids.dk

ABC-ordbogen – https://abc.ordbogen.com/

Matematik 0.-9. kl, Skoledu – https://skoledu.dk

Alinea – 25 klip

– https://www.alinea.dk/overblik-digitale-laeremidler

Gyldendal inkl. Webprøver

– https://fagportaler.gyldendal.dk (det er ikke alt her, der vil blive åbnet for, men nedenstående er der adgang til)

Dansk, 0.-2. kl – https://dansk0-2.gyldendal.dk/

Dansk, 3.-6. kl – https://dansk3-6.gyldendal.dk/

Dansk, 7.-10. kl – https://dansk.gyldendal.dk/

Skriv og læs – https://skrivoglæs.gyldendal.dk/

Matematik, 0.-3. kl – https://matematik0-3.gyldendal.dk/

Matematik, 4.-6. kl – https://matematik4-6.gyldendal.dk/

Matematik, 7.-10. kl – https://matematik.gyldendal.dk/

Engelsk, 0.-3. kl – https://engelsk0-3.gyldendal.dk/

Engelsk, 4.-6. kl – https://engelsk4-6.gyldendal.dk/

Engelsk, 7.-10. kl – https://engelsk.gyldendal.dk/

Tysk, 5.-7. kl – https://tysk5-7.gyldendal.dk/

Tysk, 8.-10. kl – https://tysk.gyldendal.dk/

Fransk – https://fransk.gyldendal.dk/

Samfundsfag – https://samfundsfag.gyldendal.dk/

Religion, 1.-3. kl – https://religion1-3.gyldendal.dk/

Religion, 4.-6. kl – https://religion4-6.gyldendal.dk/

Religion, 7.-10. kl – https://religion.gyldendal.dk/

Historie, 3.-6. kl – https://historie3-6.gyldendal.dk/

Historie, 7.-9. kl – https://historie.gyldendal.dk/

Natur/Teknologi, 1.-3. kl – https://natur-teknologi1-3.gyldendal.dk/

Natur/Teknologi, 4.-6. kl – https://natur-teknologi4-6.gyldendal.dk/

Biologi – https://biologi.gyldendal.dk/

Geografi – http://geografi.gyldendal.dk/

Fysik-Kemi – https://fysik-kemi.gyldendal.dk/

Naturfagsprøven – https://naturfagsproeven.gyldendal.dk/

Teknologiforståelse – https://teknologiforstaaelse.gyldendal.dk/

Idræt, 3.-6. kl – https://idraet3-6.gyldendal.dk/

Idræt, 7.-9. kl – https://idraet7-9.gyldendal.dk/

Billedkunst – https://billedkunst.gyldendal.dk/

Håndværk og Design – https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/

Madkundskab – https://madkundskab.gyldendal.dk/

Musik, DANSK SANG, 1.-6. kl – https://dansksangdigital.dk/

Musik, DANSK SANG, 7.-8. kl – https://valgfag.dansksangdigital.dk/

Webprøver – https://fagportaler.gyldendal.dk/webproever

Retskrivning og læsning 5.-6. – http://webproevertildansk5-6.gyldendal.dk/

Matematik 4.-6. – http://webproevertilmatematik4-6.gyldendal.dk/

Retskrivning og læsning 7.-9. – http://retstavning.gyldendal.dk/

Dansk i 10. – http://danskitiende.gyldendal.dk/

Tysk 8.-10. – http://webprøvertiltysk.gyldendal.dk/

Engelsk 8.-10. – http://webproevertilengelsk.gyldendal.dk/

Geografi 7.-9. – http://www.webproevertilgeografi.gyldendal.dk/

Biologi 7.-9. – http://webproevertilbiologi.gyldendal.dk/

Fysik/kemi 7.-9. – http://www.webproevertilfysikkemi.gyldendal.dk/

Matematik skr. 7. -9. – http://webproevertilmatematik7-9.gyldendal.dk/

Matematik mdt. 8.-9. – http://webproevertilmatematikmundtlig.gyldendal.dk/