idetræning.dk

Idetræning.dk er et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op til at træne fundamentale evner i at tænke kreativt, i at bryde med dominerende tankemønstre og i at udvikle nye unikke idéer.

Kreativitetstræningen består af en række øvelser, der kan bruges som en integreret del af undervisningen. Eksempelvis som aktiviteter, der bryder undervisningen op, som morgentræ- ning, i temauger, som kulturskabende elementer i klassen eller på helt andre måder.

Materialet er udgivet af Fonden for Entreprenørskab

Besøg idetræning.dk -> Klik her!